KemiF2               Efterår 2008

Seneste
nyt

21 april 2009: karakterer
7 april 2009: Det var saa det.
Forslag til besvarelse 
Censor kommer fra ferie 20 april, karakterer derefter.


2 jan 2009: Resten af formelsamlingen er indlagt
16 dec 2008: Formelsamling (indtil enzymkinetik, resten følger i januar) findes nedenfor.

Gamle eksamensopgaver (15 dec. 2008): Da pensum har ændret sig over de sidste 5 år, er gamle sæt kun medtaget i uddrag. De to sæt fra 2008 er repræsentative for det nuværende pensum.

Eksamensformen er en skriftlig 4-timers opgave (ligesom KemiF1).

Der gives 6 obligatoriske hjemmeopgaver, hvoraf 4 skal være godkendt
for at man kan gå til eksamen. Sidste frist for godkendelse er "den efter
følgende Mandag, kl 11.15" ( hvor  opgavesættet vil blive gennemgået)

 


Skema-
oplysninger:
Forelæsninger: Mandag    9.15-11.00  i Auditorium 3.

 Gennemgang af hjemmeopgaver: Mandag 11.15-12.00  Auditorium 3. 
 
 

Eksaminatorier
Hold 1:    Onsdag 13.00-17.00 i A103
(lærer Preben Graae Sørensen)
Hold 2:    Onsdag 13.00-17.00 i A104
(lærer Kurt Mikkelsen)
Hold 3:    Onsdag  8.00-12.00 i A103
(lærer Carina Ebbesen Jessen)
Hold 4:    Holdet er nedlagt.
Holdlister findes under øvelsesholdene.
Se under Kursusdeltagere og f. eks.:
Hold3: status for øvelser
Hvis dit navn ikke findes på hold2 eller hold3, starter du på hold 1.

Skriftlig eksamen onsdag 21 januar 2009.
Reeksamen: Skriftlig eksamen tirsdag 7 april 2009.
 
 
 
 


Noter mv

pensum 2008 og noter
pensum 2008
membranpotential
biotermodynamik
diffusion

Ugeplaner

ugeplan for uge 1 
ugeplan for uge 2 
ugeplan for uge 3  
ugeplan for uge 4  
ugeplan for uge 5   opgave til uge 5  
ugeplan for uge 6  
opgave 1   opgave 2 til uge 6  
ugeplan for uge 7  
opgave til uge 7  
Sidste linje lyder: 'kan associeres med bindingskonstanten?'

Opgaver 

Hjemmepgave ugeplan 1 
Hjemmepgave ugeplan 2 
Hjemmepgave ugeplan 3  Findes i membrannoterne, Opgave 1

Hjemmepgave ugeplan 4  Se biotermodynamiknoterne, Opgave 2 og 3
Hjemmepgave ugeplan 5 
Hjemmepgave ugeplan 6 

Forelæsnings-notater
nr F1.1  
nr F1.2
nr F2.1   nr F2.2rev
nr F3.1 (Membranpotentialnoter)    nr F3.2  
nr F4.1 biothermodynamik    nr F4.2 kinetik   
nr F5.1-2 kinetik, supplement   
nr F6.2 noter i diffusion   
nr F7.1 enzymkinetik   

Formelsamling 

Indtil enzymkinetik - resten senere 

Enzymkinetik her  

Gamle eksamensopgaver 

Januar 2008 
Forslag til besvarelser  
April 2008 
Forslag til besvarelser  
Forslag til besvarelse, jan 09 
Puljeopgaver (udvalgte gamle eksamensopgaver)   Forslag til besvarelser  

Lærere
 
Forelæsninger:
Axel Hunding axhun@osc.kiku.dk  
Gennemgang af hjemmeopgaver:
Kurt Mikkelsen

Eksaminatorielærere: Se Skemaoplysninger, eksaminatorier ovenfor.